VYRÁBÍME A DODÁVÁME

DALŠÍ SLUŽBY

Společnost MONTGAS a.s. Hodonín je významným výrobcem a dodavatelem regulačních stanic plynu. Nabídka RS plynu je široká a zahrnuje různá konstrukční provedení včetně malých regulačních soustav RESO. Provedení RS plynu vždy odpovídá platným normám, předpisům a požadavkům odběratele. Součástí dodávky je vykonání funkčních zkoušek a vystavení výchozích revizních zpráv na část plynovou a elektroinstalace.

všechny aktuality