Elektromontáže

Katodová ochrana

  • Nabízíme dodávky a montážní práce elektrických zařízení
  • Komplexní dodávky elektroinstalačních prací objektů
  • Montáž nových venkovních NN, opravy a údržba stávajících vedení
  • Montáž nových kabelových vedení, opravy kabelových rozvodů zemními a závěsnými kabely
  • Montáž NN přípojek včetně osazení měřicího zařízení (pilíře)
  • Montáž hromosvodových soustav, obvodového uzemnění objektů
  • Montáž kabelových souborů v oblasti trafostanic (3M, RAYCHEM, BARNIER atd.)
  • Údržba a rekonstrukce trafostanic všech typů
  • Dodávka technologie trafostanic
  • Stanice protikorozní ochrany - dodávka, montáž a údržba

Dále nabízíme:

Výchozí a periodické revize stávajících a nových zařízení NN, trafostanic a veřejného osvětlení.

Vyrábíme a dodáváme

Další služby