Kotelny, výměníkové stanice

Společnost MONTGAS,a.s. realizuje dodávky a výstavbu plynových kotelen s výkony do 50 kW a s výkony nad 50 kW.

Plynové kotelny a jejich výstavba probíhá formou kompletní dodávky včetně instalace spotřebičů, montáže rozvodů, stavebních prací, zpracování předávací projektové dokumentace a vydání revizních zpráv.

Výměníkové stanice jsou vyráběny a dodávány dle zkušeností z provozu teplárenských společností a výrobců technologických zařízení. Výměníkové stanice dodáváme na základě zpracované projektové dokumentace nebo dle vlastního návrhu.

Ze zkušeností v posledních letech preferujeme dodávku kompaktních výměníkových stanic, osazovaných na nosném rámu. Poskytují možnosti dosažení vyšší úrovně kvality dílenského zpracování včetně povrchové úpravy, kratší dobu odstávky rekonstruované technologie a snížení nákladů na výrobu.

Vyrábíme a dodáváme

Další služby