Plynovody, plynovodní přípojky

Společnost MONTGAS, a.s. od svého založení v roce 1991 provádí výstavbu a komplexní dodávku plynovodů všech tlakových úrovní (NTL, STL, VTL).

Práce jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky s profesionálním technickým vybavením. Plynovodní rozvody jsou zhotovovány jak z ocelového tak z PE potrubí s jakostí materiálu odpovídající platným normám a předpisům.

Techničtí pracovníci a svářečský personál je plně na odborné úrovni a jejich kvalifikace je zvyšována v systému odborného plynárenského vzdělávání, plánem vzdělanostního růstu a pravidelnými školeními.

Od roku 2004 je společnost MONTGAS,a.s. také zhotovitelem domovních plynovodních přípojek.

Za dobu své činnosti provedla firma MONTGAS,a.s. množství plynovodních vysokotlakých přivaděčů, středotlakých plynovodních rozvodů ve městech, obcích a průmyslových areálech. Ke komplexní dodávce patří také realizace domovních nízkotlakých instalací, nabídka dodávek spotřebičů a v neposlední řadě poradenství a projektová příprava.

Vyrábíme a dodáváme

Další služby