Regulační stanice plynu

Společnost MONTGAS a.s. Hodonín je významným výrobcem a dodavatelem regulačních stanic plynu. Nabídka RS plynu je široká

a zahrnuje různá konstrukční provedení včetně malých regulačních soustav RESO. Provedení RS plynu vždy odpovídá platným normám, předpisům a požadavkům odběratele. Součástí dodávky je vykonání funkčních zkoušek a vystavení výchozích revizních zpráv na část plynovou a elektroinstalace.

Výkon RS plynu se obvykle pohybuje v rozmezí hodnot 100 - 15000 m3/hod. v různých tlakových stupních (VVTL, VTL, STL). Nabídka však zahrnuje i konstrukční řešení a dodávky regulačních stanic výkonů nad 50.000 m3/hod.

RS plynu je vybavena zabezpečovací a kontrolní technikou dle platné normy. Základními prvky technologie jsou filtrace, předehřev, regulace tlaku plynu a měření průtočného množství plynu. Předehřev plynu před regulací tlaku je zajišťován teplovodním výměníkem nebo elektrickým ohřevem. Teplovodní systémy předehřevu nabízíme otevřené, tlakové. Kombinovaný teplovodní systém zajišťuje provoz RS plynu i při výpadku elektrické energie v klimaticky problémových oblastech.

Měření průtočného množství plynu zajišťuje plynoměr požadovaného typu, rozsahu a vybavení. Dle požadavků odběratele je technologie RS vybavena přístroji pro snímání a měření jednotlivých provozních veličin včetně dálkového přenosu dat. Součástí dodávky je také elektroinstalace technologické a stavební části včetně hlavního rozvaděče elektroinstalace. Technologie je osazena do betonové skořepiny, laminátové skříně nebo montována do zděného objektu. Betonová skořepina je nejčastěji používaným opláštěním, její architektonické provedení lze zcela přizpůsobit přání odběratele (typ střechy, barevný odstín, vstupní prvky).

Nabízíme širokou škálu betonových skořepin. Technologie větších výkonů nabízíme v segmentových objektech.

Technologie smontovaná ve skořepině je osazována na základovou desku, základové bloky nebo pasy.

Dodávku RS plynu nabízíme "na klíč" i včetně veškerých stavebních prací (oplocení, zpevněné plochy, přístupové cesty) a terénních úprav.

V současné době se zabýváme možností využití i alternativních zdrojů energie pro provoz stanice (solární panely, větrné turbíny, vírové trubice).

Vyrábíme a dodáváme

Další služby