Údržba a servis plynových zařízení

Společnost MONTGAS, a.s. zajišťuje provádění servisní činnosti, údržby a oprav regulačních stanic plynu pro velkoodběratele. Kontrola regulačních stanic plynu spočívá v pravidelných kontrolách a revizích strojního zařízení a elektrozařízení.

Tato služba je vykonávána na základě jednotlivých objednávek a její rozsah odpovídá typu a provedení regulační stanice a požadavkům zákazníka.

Dle potřeb zákazníka může být součástí služeb i pohotovostní služba s garantovaným časovým rozsahem zásahu.

Kontaktní osoba:

Bc. Lukáš Semela

tel: 518 700 136

mobil: 723 317 994

e-mail: l.semela@montgas.cz

Vyrábíme a dodáváme

Další služby