Valná hromada 2024

Valná hromada 6.5.2024

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů valné hromady-předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele, ověřovatele
 3. Odvolání členů dozorčí rady s účinností od 1.6.2024- Aleny Vaněčkové, Roberta Semely, ing. Leoše Melichara
 4. Volba členů dozorčí rady s účinností od 1.6.2024 – ing. Kláry Melicharové, nar. 9.6.1993,bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, Roberta Semely, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice, ing. Leoše Melichara, nar. 13.10.1965, bytem Brněnská 2546/4, Hodonín
 5. Zpráva člena představenstva o činnosti společnosti za rok 2023
 6. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku
 7. Schválení auditora řádné účetní závěrky pro rok 2024, tj. společnosti Kreston A&CE Audit s.r.o., Moravské náměstí 1007/14, Veveří, Brno, IČ 41601416
 8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
 10. Schválení odměňování a návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady ing. Kláry Melicharové, nar. 9.6.1993,bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, Roberta Semely, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice, ing. Leoše Melichara, , nar. 13.10.1965, bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, a člena představenstva Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, Lužice
 11. Schválení odměňování osob blízkých - pana Ivo Jelínka, nar. 15.6.1967, bytem Ploštiny 861/5, Lužice, pana Ivo Jelínka, nar. 1.3.1989, bytem Ploštiny 861/5, Lužice, pana ing. Leoše Melichara, bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, ing. Kláry Melicharové, nar. 9.6.1993, bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, pana Roberta Semely, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice
 12. Převod akcií MONTGAS, a.s. se sídlem Hodonín, U Kyjovky č.3953/3, PSČ 695 01, IČ 25347781,paní Boženy Semelové na Roberta Semelu, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice, a akcie pana Jiřího Jelínka na Ivo Jelínka, nar. 15.6.1967, bytem Ploštiny 861/5, Lužice
 13. Závěr